Home De Praktijk Acupunctuur Bowen Techniek Iriscopie Hooikoorts Workshops / Lezingen Tarieven / Vergoeding Internationaal Hans Thijssen Routebeschrijving Contact English


Hooikoorts: Behandeling

Kruisreacties      Behandeling      Adviezen      Ervaringen
 
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is hooikoorts geen ziekte, noch iets wat je 'overkomt'.
 
De overreactie van het lichaam op stoffen die als bedreigend worden ervaren, is meer een stoornis in het herkennen en verwerken van 'signalen', dan een afwijking van het lichaam zelf. Het is wel een teken dat het lichaam overprikkeld is. Dat kan door langere tijd verkeerde (eenzijdige) voeding, milieuvervuiling, langere tijd onder stress staan (zie ook rubriek 'Wat is hooikoorts'). Door de prikkelverwerking weer te herstellen zullen veel klachten ten gevolge van de 'mis'-communicatie spontaan verdwijnen. Hieronder vallen ook de allergieën (eigenlijk intolleranties) voor voedingsmiddelen.
 
Regulier wordt hooikoorts op verschillende manieren behandeld:
· geven van antihistaminica: deze zorgen ervoor dat de histamine niet wordt afgegeven door de lichaamscellen (mestcellen)
· vermijden van contact met allergenen
· neussprays
· desensibilisatie: hierbij worden preventief de allergenen ingespoten om het afweersysteem van het lichaam reeds voor te bereiden op een aanval
 
Natuurgeneeskundig wordt hooikoorts als volgt benaderd:
· het geven van natuurgeneesmiddelen om de weerstand te verhogen en het lichaam te reinigen
· het gehele lichaam behandelen met onder andere acupunctuur of de Bowen Techniek
· het lichaam ontlasten van 'afvalstoffen' die er verantwoordelijk voor zijn dat het lichaam overactief reageert op pollen en stuifmeel
· het geven van eenvoudige voedingsadviezen en adviezen rond leefgewoonten
 
Juist deze combinatie van natuurgeneeskundig handelen maakt dat de klachten gaan verdwijnen en elk jaar minder zijn of in zijn geheel niet terugkomen. Daarnaast wordt de totale ´conditie´van de cliënt verbeterd en wordt de hooikoorts dus niet onderdrukt.
  
 
 Kruisreacties      Behandeling      Adviezen      Ervaringen